Gordana Krajnc

VLJUDNO POGOVARJANJE

PROSIM, HVALA, OPROSTI

Se ti zdijo te besede pomembne? Zakaj? Jih pogosto uporabljaš? Ob katerih priložnostih? 

Jih izrečeš tudi po telefonu, napišeš po SMS-u, po elektronski pošti?

PROŠNJA

Prošnjo izrečemo, kadar od koga kaj želimo. Izrekamo jo na različne načine (nevljudno in vljudno):

 • Kaj tu piše?
 • Prosim, da mi poveš, kaj tule piše.
 • Mi lahko poveš, kaj tule piše?
 • Bi mi lahko povedal, kaj tule piše, prosim?

Prošnjo lahko tudi napišemo:

 • na list papirja,
 • po elektronski pošti,
 • po telefonu kot SMS sporočilo.

To, kako jo napišemo, je odvisno od tega, komu je namenjena. Prošnja, ki jo pišemo sorodnikom in znancem, je NEURADNA prošnja.

Prošnja ima pet delov:

 1. kraj in datum pisanja (desni kot zgoraj, lahko tudi izpustimo)
 2. nagovor (levo ali na sredini) - ZAPOMNI SI: Če je za nagovorom klicaj, začnemo poved z veliko začetnico. Če je za nagovorom vejica, začnemo poved z malo začetnico.
 3. vsebina (napišemo, zakaj prosimo)
 4. pozdrav (pod vsebino, ni obvezen)
 5. podpis (desno spodaj)


ZAHVALAZ zahvalo izrečemo komu svojo hvaležnost za nekaj, kar je naredil za nas. Izrekamo jo prijazno in spoštljivo.

Primeri:

 • Hvala, da si mi pomagala.
 • Hvala lepa za darilo.
 • Iskreno se ti zahvaljujem, da ste mi posodili knjigo.
 • Zahvaljujem se vam za sodelovanje.
 • Hvaležen sem ti za tvojo pomoč pri šolskem delu.

Zahvalo pišemo, kadar se pisno zahvaljujemo. Pisna zahvala ima pet delov:

 • kraj in datum pisanja,
 • nagovor,
 • vsebino (zahvalo in za kaj se zahvaljujemo),
 • pozdrav

            ZAPOMNI SI: Če zapišemo v pozdravu Lep pozdrav, za njim                ni ločila. Če zapišemo Lepo te pozdravljam, naredimo piko                  na koncu pozdrava.

 • podpis.

Kadar se pisno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem ..., napišemo NEURADNO prošnjo.

OPRAVIČILOOpravičilo izrečemo, kadar česa ne moremo narediti ali naredimo kaj narobe. 

Primeri:

 • Žal mi je.
 • Oprostite!
 • Oprostite, ne razumem navodila.
 • Opravičujem se, ker zamujam.

Opravičimo se lahko tudi nebesedno.


Opravičilo lahko tudi napišemo. Pisno opravičilo ima pet delov:

 • kraj in datum pisanja,
 • nagovor naslovnika,
 • vsebino,
 • pozdrav,
 • podpis sporočevalca.

Pri pisanju prošnje, zahvale in opravičila moramo paziti na:

obliko besedila,
jezikovno pravilnost in
čitljivost pisave.

© 2020 The Smith Family, 12 Pike St, New York, NY 10002
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started